Koncept MOFFETT

Vysokozdvižný mobilní vozík Moffett je tříkolový vozík bez protizávaží, který je možné přepravovat na zadní straně nákladního automobilu nebo přívěsu. Díky malému poloměru otáčení a zatáčení zadním kolem je vozík snadno ovladatelný v omezených prostorách. Vysokozdvižný vozík je vybaven rámem, který se může vysunovat a zasunovat na nosné desce rámu. Rám je osazen dvojčinným zdvihacím válcem, což znamená, že břemeno lze zvedat na vidlicích s využitím celé vnitřní délky válce, ale také lze zvedat stroj pro připevnění k nákladnímu automobilu využitím prostoru válce ze strany pístnice.

Popis stroje

Na rozdíl od běžného vysokozdvižného vozíku nemá vysokozdvižný mobilní vozík protizávaží na zadní straně. Namísto toho používá vlastní hmotnost pro vyrovnání zatížení. Opěrný bod stroje je běžně umístěný pod přední pneumatikou. Spuštěním stabilisátorů se tento opěrný bod posune směrem dopředu a s vysunutým rámem slouží hmotnost vozíku jako protizávaží zvedaného břemene. Po vyzvednutí břemene a zasunutí rámu se přenese břemeno do rámu vysokozdvižného vozíku. V tento moment je možné vyzvednout stabilisátory a stroj může s břemenem pojíždět.


Porovnání běžného vysokozdvižného vozíku a závěsného vysokozdvižného vozíku

Běžný vysokozdvižný vozík

Je určen pro zdvihání a převážení břemen před koly. Břemeno zůstává během přepravy v této poloze. Běžný vysokozdvižný vozík je schopen zdvihnout břemeno v této poloze, protože má velké zadní protizávaží, které působí jako protiváha břemene. Běžný vysokozdvižný vozík je známý jako Vidlicový vozík s protizávažím.

U běžného vidlicového vozíku s protizávažím zůstává poloha břemene ve vztahu k předním kolům neměnná. Rám se nepohybuje vpřed a vzad, jako je tomu u vysokozdvižného mobilního vozíku MOFFETT. Přední kola běžného vidlicového vozíku s protizávažím slouží jako P-body, známé jako opěrné body. Jestliže náklad překročí jmenovitou nosnost vysokozdvižného vozíku, může hmotnost břemene převýšit vyvažovací efekt a zapříčinit tak překlopení břemene a vysokozdvižného vozíku směrem vpřed.

Vysokozdvižný mobilní vozík MOFFETT

Důležitou vlastností vysokozdvižného mobilního vozíku MOFFETT je jeho nízká hmotnost, díky které je možné vozík přepravovat na zadní straně nákladního automobilu nebo přívěsu. Na rozdíl od běžného vysokozdvižného vozíku není osazen protizávažím na zadní straně. Vysokozdvižný mobilní vozík MOFFETT má vysunovací rám a hydraulické stabilisátory. Jestliže jsou stabilisátory vyzvednuté, opěrný bod je pod předním kolem. Jsou-li stabilisátory zcela spuštěné, opěrný bod se posunuje dopředu do místa styku mezi stabilisátory a zemí.

Takto se zvyšuje vyvažovací efekt a vysokozdvižný mobilní vozík Moffett je schopen zdvihnout břemeno o jmenovité hmotnosti s rámem vysunutým v přední poloze, aniž by bylo vyžadováno použití velkého protizávaží. Při pokládání břemene musí být stabilisátory ještě před vysunutím rámu zcela spuštěné. Při zvedání břemene musí být stabilisátory zcela spuštěné a mohou být zdvižené jen tehdy, je-li rám zcela zasunutý. Při převážení břemene musí být rám vždy zcela zasunutý.