T815/7 Multilift MSH 165-SC

5.12.2013

Tato technika byla dodána v rámci projektu „Zvýšení akceschopnosti Záchranného útvaru HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách“, celkově zahrnuje dodávku techniky v hodnotě 103 819 869,- Kč, která byla spolufinancována ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně 85% způsobilých výdajů z Integrovaného operačního programu. Zbylých 15% prostředků šlo ze státního rozpočtu České republiky

H-rám se odkládá za kabinu vozidla nebo mimo vozidlo a slouží k manipulaci s kontejnery ISO 1C a ISO 1CC. Nástavba vozidla umožňuje překládku kontejnerů z vozidla na přívěs.


Sdílejte tento článek:  


Zpět